საპროექტო სამუშაოები

მუშა საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება სამშენებლო, საინჟინრო თუ მოპირკეთების სამუშაოები, პროექტის წარმატების ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.
ჩვენი პროფესიონალი და დეტალებზე ორიენტირებული პარტნიორი საპროექტო გუნდი უზრუნველყოფს სწორედ ასე მუშა დოკუმენტაციის შემუშავებას შემდეგი სამუშაოებისთვის:

  • არქიტექტურული პროექტი
  • კონსტრუქციული პროექტი
  • საინჟინრო პროექტი

მუშა საპროექტო დოკუმენტაცია საშუალებას გვაძლევს ერთი მხრივ თავიდან აიცილოთ ყველა მოსალოდნელი რისკი, რაც შესაძლოა წარმოქმნილი იყოს არასაკმარისად დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციით და მეორე მხრივ კი უზრუნველყოფს იმას, რომ სამუშაოები წარიმართოს უფრო სწრაფად და მაღალი ხარისხით.