მშენებლობის მენეჯმენტი და ხარისხის კონტროლი

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შერჩეული გყავთ სამუშაოების შემსრულებელი, ჩვენ გთავაზობთ მენეჯმენტისა და ხარისხის კონტროლს, რაც საშუალებას მოგცემთ, ერთი მხრივ მუდმივი კონტროლი გქონდეთ სამუშაოების შემსრულებლებზე და მეორე მხრივ გყავდეთ მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი გუნდი, რომელიც დაიცავს თქვენს ინტერესებს. აღნიშნული მომსახურების ფარგლებში ჩვენ გთავაზობთ შემდეგს:

  • ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა
  • შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენა
  • სამუშაოების დაგეგმვა დროში და მუდმივი მონიტორინგი
  • შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი შეფასება